ადვოკატი
ბიოგრაფია

დაიბადა 30.01.1984
2006 წელს დაამთავრა ქ. მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტი (უნივერისიტეტი) (МГИМО) და მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.
2007-2009 მუშაობდა ადვოკატთა კოლეგია „მოსიურცენტრ“-ში ადვოკატის სტაჟიორის თანამდებობაზე.
2008 წ. აზერბაიჯანული ბანკის „ზამინბანკ“-ის მოსკოვის წარმომადგენლობის იურისტი.
2010 წ. ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საქართველოში სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.
2010-2011 ადვოკატის სტაჟიორი
2011 წლიდან სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.
2011-2019 წ. კერძო საადვოკატო პრაქტიკა.
2016 წ. ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით.
2019 წ ---- საადვოკატო ბიუროს „კობაიძე და ნემსიწვერიძე“-ს თანადამფუძნებელი და ადვოკატი.

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:
სამოქალაქო სამართალი, სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული დავები, საოჯახო სამართალი, საიმიგრაციო საკითხები.