თბილისი კარტოზიას ქ № 8
  • ge
  • en
  • ru

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი

ალექსანდრე კობაიძე

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები: სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული დავები

ბექა ნემსიწვერიძე

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები: სამოქალაქო სამართალი, სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული დავები, საოჯახო სამართალი, საიმიგრაციო საკითხები.

რას ამბობენ ჩვენზე

“The system works when a professional attorney takes everything under their control. It worked with you.”

Steven Smith

“When a client comes with a desperate need of a solution, you don’t have time for doubts, you just act.”

Amanda Rogers

“Besides a legal advice, people might need a support of a reassurance that they can trust you their fears.”

Adam Freeman